Massage

Massage är en behandlingsmetod för avslappning och avspänning i muskler och ligament. Den ger även mental avslappning och avkoppling. Clemon friskvård kan erbjuda:

  • klassisk massage
  • cirkulaions- och nervbanemassage
  • lymfmassage
  • babymassage
  • ansiktsmassage
  • energimassage
  • idrottsmassage

Zonterapi

En mångtusenårig behandlingsform numera utbredd i hela världen. Zonterapin kom till Sverige på 1970-talet från Danmark. Behandlingen utföres på fötterna och aktiverar kroppens läkningsförmåga. Balanserar kropp och själ.Av de patienter som behandlas med zonterapi anser sig 80-90% bli helt befriade från sina åkommor eller känner sig mycket bättre. Zonterapi är därför en läkemetod som inte bör lämnas oprövad av den som utan eller med liten framgång prövat andra behandlingsformer. Det är vanligt att en behandlingsserie omfattar 10-15 behandlingar beroende på åkommans art och hur länge man haft den. 

Dr Bach’s

Den engelske läkaren och homeopaten Dr Bach verkade i England på 1930-talet. Han samlade olika blommor och tillverkade essenser av dessa. De visade sig ha god effekt vid många olika mentala obalanser och stress. Dr Bach hävdade att varje obalans i den fysiska kroppen har ett samband med vårt psyke. Man måste därför behandla den psykiska störningen för att kunna komma till rätta med den fysiska åkomman.Dr Bachs Blomsterterapi är lämplig vid bl.a:

  • psykiska obalanser
  • inre stress
  • oro mm